B.appendiculata

รหัสสินค้า : CE3

ราคา

280.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 280.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

CODE : CE3

B. appendiculata

Brassavola cucullata

มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบทวีปอเมริกา ตั้งแต่ประเทศเม็กซิโก ไปถึง นิการากัว สามารถปลูกเลี้ยงในประเทศไทยได้ดี ใบมีลักษณะกลมยาว คล้ายดินสอ ดอกมีกลีบยาวคล้ายหนวด (ตามรูป) ออกดอกปีละหลายครั้ง โดยปกติ 1 ลำ ออกได้ 1-4 ดอก แต่ถ้าปลูกเป็นกอใหญ่ มีความสมบูรณ์มาก ดอกจะโต บานทน

ดอกช่วงที่เริ่มบานจะมีสีเหลือง หากบานไปหลายวันจะมีสีส้มดังภาพค่ะ 


ขนาดจำหน่าย เป็นไม้สาวใกล้ออกดอก มีประมาณ 5 ลำ​ต้นค่ะ


 เป็นอีกหนึ่งกล้วยไม้ในกลุ่ม Brassavola 

ที่ท่านนักสะสมทั้งหลายควรมีเก็บสะสมไว้ค่ะ 

Visitors: 786,993