Onc.ampliatum

รหัสสินค้า : oc6

ราคา

320.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 320.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

CODE : OC6

Oncidium ampliatum (ออนซิเดียม แอมเพลียตั้ม)

Syn. Rossioglossum ampliatum

Chelyorchis ampliata

 เป็นออนซิเดียมพันธุ์แท้ ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกาใต้ 

ลำต้นมีลักษณะ คล้ายกระดองเต่า บางคนจึงเรียกว่า 'ออนซิเดียมหลังเต่า' 

ดอกมีลักษณะคล้ายผึ้ง มีสีเหลืองสดใส บานทน ออกดอกปีละครั้ง เมื่อสมบูรณ์ ก้านช่อแข็งแรงมาก ยาวได้ตั้งแต่ 45-100 cm. มีแขนง ออกเป็นแผงใหญ่ 

ออกดอกช่วงเดือน : มกราคม ถึง มีนาคม

ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว ตามภาพด้านข้างค่ะ เป็นรุ่นใกล้ให้ดอก


การปลูกเลี้ยง

1. ควรปลูกที่แสงรำไร หรือ พรางแสงประมาณ 60-70% 

2. รดน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น อากาศถ่ายเทดี

3. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสัปดาห์ละครั้ง อัตราส่วนปุ๋ย 3-5 กรัม / น้ำ 1 ลิตร  

โดยให้สูตรเสมอ 21-21-21 สลับกับสูตรขั้นบันได 16-21-27

Visitors: 804,143