C.walkeriana Blue

รหัสสินค้า : CE4

ราคา

500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

CODE : CE4

แคทลียา วอลคเคอเรียน่า บลู

C.walkeriana Blue

เป็นแคทลียาพันธุ์แท้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กล้วยไม้ชนิดนี้ เจริญเติบโตค่อนข้างช้า 

ลำต้นน่ารัก ดอกสีม่วงหวาน ดอกมีกลิ่นหอม

ขนาดจำหน่ายตามภาพค่ะ


การปลูกเลี้ยง

1. ควรปลูกที่แสงรำไร หรือ พรางแสงประมาณ 50-60% 

2. รดน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น อากาศถ่ายเทดี

3. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสัปดาห์ละครั้ง อัตราส่วนปุ๋ย 3-5 กรัม / น้ำ 1 ลิตร  

โดยให้สูตรเสมอ 21-21-21 สลับกับสูตรขั้นบันได 16-21-27

Visitors: 813,674