Epc.Orange Blaze

รหัสสินค้า : C15

ราคา

140.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 140.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Code : C15

Epc.Orange Blaze ออเร้นจ์ เบลซ

Bloomind size / pot 3.5inch


อิพิแคท ออเรนจ์เบลซ

กล้วยไม้ดอกสีส้มสด ให้ดอกเป็นช่อ กล้วยไม้จากฮาวาย

ลูกผสมระหว่าง Epc.Morning Star x Epi.cinnabarinum

ดอกสวย ขนาดดอกประมาณ 6 ซม. ลักษณะดอกเป็นแบบในภาพค่ะ

สีส้มจัดดอกโต เมื่อต้นสมบูรณ์ สามารถให้ดอกได้เป็นช่อใหญ่  

ขนาดจำหน่าย ตามภาพค่ะ กระถางขนาด 3.5 นิ้ว 


การปลูกเลี้ยง

1. ควรปลูกที่แสงรำไร หรือ พรางแสงประมาณ 60% 

2. รดน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น อากาศถ่ายเทดี

3. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสัปดาห์ละครั้ง อัตราส่วนปุ๋ย 3-5 กรัม / น้ำ 1 ลิตร  

โดยให้สูตรเสมอ 21-21-21 สลับกับสูตรขั้นบันได 16-21-27

Visitors: 808,284