กำแพงแสนไวท์ *หมดค่ะ*

รหัสสินค้า : oc9

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

CODE : OC9

กำแพงแสนไวท์ 

Kampangsan White

กล้วยไม้ในกลุ่มออนซิเดียม ปลูกเลี้ยงง่าย 

ลักษณะลำต้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใบยาว แหลม ตั้งตรง

ลักษณะดอก เมื่อบานใหม่ๆ จะเป็นสีครีม ผ่านไป 2-3 วัน จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสะอาด ดอกบานทนมาก ก้านช่อดอกสามารถยาวได้กว่า 70 ซม. มีแขนงหลายแขนง ขึ้นกับความสมบูรณ์ของต้น

การให้ดอก จะออกดอกมากในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กุมภาพันธ์

ปลูกกระถางใหญ่เป็นกอ สามารถให้ดอกได้หลายช่อ

การปลูกเลี้ยง 

รดน้ำเช้า-เย็น , พรางแสง 60% ,เครื่องปลูก ถ่าน หรือ กาบมะพร้าว

แต่ไม่ชอบแฉะ หากปลูกกาบมะพร้าว อาจจะรดน้ำเพียงเช้าครั้งเดียวก็พอ

ให้ปุ๋ยทางใบฉีดพ่นสูตร 21-21-21 สลับ 16-21-67 ทุก 7 วัน

Visitors: 786,999