Den.FriedaBratanata

รหัสสินค้า : DB1

ราคา

140.00 ฿


150.00 ฿

 (-7%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 140.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

DB1

Den.Frieda Bratanata หวายเฟรด้า บราตานาต้า

กล้วยไม้หวายดอกสวย ลักษณะดอกมีเอกลักษณ์ น่าสะสม กลีบดอกสีขาวระบายด้วยสีชมพู ปากดอกสีแดงเข้ม

ออกดอกได้เรื่อยๆ ปีละหลายครั้ง

ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว รุ่นใกล้ให้ดอก

ถ้าช่วงที่มีดอกจะจัดส่งติดดอกให้คุณลูกค้านะคะ


การปลูกเลี้ยง

1. ควรปลูกที่แสงรำไร หรือ พรางแสงประมาณ 60% 

2. รดน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น อากาศถ่ายเทดี

3. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสัปดาห์ละครั้ง อัตราส่วนปุ๋ย 3-5 กรัม / น้ำ 1 ลิตร  

โดยให้สูตรเสมอ 21-21-21 สลับกับสูตรขั้นบันได 16-21-27

Visitors: 804,144