V.Eugene Bradford

รหัสสินค้า : VD21

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 2
70.00 ฿
3 ถึง 99
65.00 ฿
100 ขึ้นไป
50.00 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 60.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

VD21

V.Miss Joaquim x V.Prolific : V.Eugene Bradford

แวนด้าใบกลม กล้วยไม้น่าสะสม ปลูกเลี้ยงง่าย ชอบแสงมาก

ลูกผสมระหว่าง มิสโจคิม x โพรลิฟิค

ดอกสีชมพู หวาน ขนาดดอกประมาณ 3 นิ้ว 

ชุดนี้เป็นไม้ลูกผสม ให้ดอกออกมาแตกต่างกัน

จุดเด่นของแวนด้านี้คือ ดอกมีขนาดใหญ่ ทรงคลาสสิก คล้ายเอื้องโมกข์ แต่ดอกโตกว่า ใบมีลักษณะกลม สั้น ชอบแสงมาก ปลูกกลางแจ้งได้

ขนาดจำหน่าย  

ตัดยอดความยาวประมาณ 40-50 ซม.

การปลูกเลี้ยง : พรางแสงประมาณ 30-50% สามารถปลูกกลางแจ้งได้

Visitors: 810,921