Dark Prince

รหัสสินค้า : c24

ราคา

150.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 150.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แคทลียา ดาร์ค ปริ้นซ์ ; Dark Prince

แคทลียาจิ๋ว ดอกจิ๋ว น่าสะสม

ขนาดดอกประมาณ 1 ซม. สีแดงสด ออกดอกเป็นช่อสวย 

การปลูกเลี้ยง

พรางแสง 60% ปลูกกระถาง หรือ เกาะขอนไม้

รดน้ำและให้ปุ๋ยกล้วยไม้ ตามปกติ

ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว ตามภาพค่ะ ออกดอกบ่อย

Visitors: 793,082