Dark Prince

รหัสสินค้า : c24

ราคา

150.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 150.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Dark Prince

Blooming size / pot 3.5 inch


แคทลียา ดาร์ค ปริ้นซ์

แคทลียาต้นจิ๋ว ดอกจิ๋ว ออกดอกเก่ง น่าสะสม

ขนาดดอกประมาณ 1 ซม. สีแดงสด ออกดอกเป็นช่อสวย 


การปลูกเลี้ยง

1. ควรปลูกที่แสงรำไร หรือ พรางแสงประมาณ 60% 

2. รดน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น อากาศถ่ายเทดี

3. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสัปดาห์ละครั้ง อัตราส่วนปุ๋ย 3-5 กรัม / น้ำ 1 ลิตร  

โดยให้สูตรเสมอ 21-21-21 สลับกับสูตรขั้นบันได 16-21-27

4.เครื่องปลูก ถ่าน , กาบมะพร้าว , เกาะแผ่นไม้ ขอนไม้ได้ค่ะ

Visitors: 808,278