B.cucullata x C.purpurata

รหัสสินค้า : C23

ราคา

280.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 280.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

CODE : C23

B.cucullata x C.purpurata

แคทลียาลูกผสมดอกสวย ออกดอกได้ปีละหลายครั้ง

ทรงลำต้นและใบแบบกลมยาว ลักษณะดอกแปลกตา

กลีบดอกสีชมพู กลีบยาว ปากดอกสีชมพูเข้ม

เป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมค่ะ

ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว ใกล้ให้ดอกค่ะ


การปลูกเลี้ยง

1. ควรปลูกที่แสงรำไร หรือ พรางแสงประมาณ 60% 

2. รดน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น อากาศถ่ายเทดี

3. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสัปดาห์ละครั้ง อัตราส่วนปุ๋ย 3-5 กรัม / น้ำ 1 ลิตร  

โดยให้สูตรเสมอ 21-21-21 สลับกับสูตรขั้นบันได 16-21-27

Visitors: 787,005