Bulb.Jiraporn Punpreuk

รหัสสินค้า : BB4

ราคา

150.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 150.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BB4

Buib.Jiraporn Punpreuk

สิงโตจิราพร กล้วยไม้สกุลสิงโต ต้นเล็ก ดอกน่ารัก น่าสะสม

ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว รุ่นไม้โตเต็มที่ ใกล้ให้ดอก

Visitors: 787,000