Bulb.Jiraporn Punpreuk

รหัสสินค้า : BB4

ราคา

135.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 135.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BB4

Bulb.Jiraporn Punpreuk

Blooming size pot 3.5"

สิงโตจิราพร กล้วยไม้สกุลสิงโต ต้นเล็ก ดอกน่ารัก ไม้น่าสะสม

เหมาะสำหรับนักสะสมกล้วยไม้ และท่านที่ชอบสะสมไม้เล็กๆค่ะ

ขนาดจำหน่าย กระถาง 3.5 นิ้ว รุ่นใกล้ให้ดอกค่ะ


ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์


การปลูกเลี้ยง

1. ควรปลูกที่แสงรำไร หรือ พรางแสงประมาณ 60% 

2. รดน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น อากาศถ่ายเทดี

3. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสัปดาห์ละครั้ง อัตราส่วนปุ๋ย 3-5 กรัม / น้ำ 1 ลิตร  

โดยให้สูตรเสมอ 21-21-21 สลับกับสูตรขั้นบันได 16-21-27

4.เครื่องปลูก ถ่าน , กาบมะพร้าว , เกาะแผ่นไม้ ขอนไม้ได้ค่ะ

Visitors: 813,682