Den.Bohemian Rhapsody x Den.Nestor

รหัสสินค้า : DB9

ราคา

35.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 35.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

DB9 ; เอื้องสายไกรฤทธิ์ x เนสเตอร์

Den.Bohemian Rhapsody x Den.Nestor

ลูกผสมชุดนี้ให้ดอกหลากหลาย ต้นเลี้ยงง่าย

ออกดอกตามฤดูกาล ได้ลุ้นดอกค่ะ

ขนาดจำหน่าย  กระถาง 1 นิ้ว มีขนาดต้นโดยประมาณ ตามภาพค่ะ

การปลูกเลี้ยง

1.สามารถนำไปเกาะขอน หรือขยายกระถางได้

2. ปลูกในที่รำไร พรางแสงประมาณ 70%  

3. รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น ขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศและเครื่องปลูก

4. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ สูตรเสมอ21-21-21 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงเช้า อัตราส่วน 3 กรัม / น้ำ 1 ลิตร

Visitors: 786,994