สภาพโรงเรือน แสง และอุณหภูมิ

สภาพโรงเรือนแสงและอุณหภูมิ

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นนักกล้วยไม้สมัครเล่นหรือนักกล้วยไม้อาชีพ  จำเป็นจะต้องมีที่ให้กล้วยไม้อยู่  โดยจะทำราวแขวนตามระเบียงบ้านหรือจะทำเรือนกล้วยไม้ตามขนาดของจำนวนกล้วยไม้ที่มีอยู่ก็ตามมิใช่ทำตามใจของเราทั้งนี้เพราะเราไม่ใช่ผู้ที่จะไปอยู่ตรงนั้นกล้วยไม้ต่างหากที่จะเข้าไปอยู่  ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงธรรมชาติของกล้วยไม้ที่เราจะนำมาปลูกเลี้ยงเสียก่อนว่าเป็นกล้วยไม้ชอบแสงชอบอากาศอย่างไรแค่ไหนแล้วจึงพิจารณาหาบริเวณที่เหมาะสมภายในที่ดินของเราเพื่อปลูกเรือนกล้วยไม้  หรือสร้างรังกล้วยไม้

กล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงได้ในประเทศไทยนั้น  ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ที่มีความเป็นอยู่ในเขตร้อน  ตามที่สภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเช่นนั้น  แต่อย่างไรก็ตามกล้วยไม้มิใช่ว่าจะปลูกกลางแจ้งตากแดดตากฝน  บางชนิดอยู่ได้  แต่โดยทั่วไปแล้วจำเป็นต้องมีโรงเรือน

รายละเอียดโรงเรือนกล้วยไม้แต่ละสกุลพอสังเขป

รายละเอียดโรงเรือนกล้วยไม้แต่ละสกุล พอสังเขป

สกุล

ความสูงโรงเรือน (เมตร)

การพรางแสง (%)

วิธีการปลูก

หวาย(Dendrobium)

2.5-3.5

50-60

วางบนโต๊ะ

ออนซิเดียม (Oncidium)

2.5-3.5

50-60

วางบนโต๊ะ

มอคคารา (Mokara)

3.0-4.0

50-60

วางบนโต๊ะหรือปลูกบนแปลง

แวนด้า (Vanda) –

ใบแบน

3.0-4.0

50-60

วางบนโต๊ะหรือปลูกบนแปลง

หรือแขวน

แวนด้า (Vanda) –

ใบร่อง

3.0-4.0

20-30

วางบนโต๊ะหรือปลูกบนแปลง

 เสาโรงเรือน : เสาคอนกรีต ขนาด 3 x 3 นิ้ว

หลังคาโรงเรือน : ใช้ตาข่ายพรางแสง (saran screen) สีดำ โดยขึงให้ติดกันทั้งผืน เว้นระยะห่างแต่ละแผ่นเพื่อระบายอากาศ  หรือขึงเป็นสเต็ป 2 ชั้น

Visitors: 808,282