ลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

ลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

การปลูกกล้วยไม้ต้องทราบถึงลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เพราะมีความสำคัญมากในการขยายพันธุ์   การเจริญเติบโตของกล้วยไม้มีการแบ่งออกเป็น2 ลักษณะคือ

1) การเจริญเติบโตทางยอด  (Monopodium)  คือต้นกล้วยไม้ที่ลำต้นจะยาวสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  ระหว่างที่ยาวสูงขึ้นไปนี้จะมีรากงอกออกมาข้างกาบใบเมื่อนานเข้าส่วนที่โคนก็จะแห้งตายเพราะความแก่ชรา  ดังนั้นการขยายพันธุ์กล้วยไม้จำพวกนี้ต้องใช้วิธีตัดยอด  แต่ต้องตัดส่วนที่มีรากติดไปด้วย  เมื่อมีการขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอด  แล้วก็จะมีหน่อที่แตกใหม่เจริญเติบโตออกมาจากตาที่อยู่ข้างลำต้น  ซึ่งบางทีอาจแตกออกมาพร้อมกัน2 หน่อก็ได้     การแทงช่อดอกของกล้วยไม้ในลักษณะนี้  ช่อดอกจะออกข้างๆลำต้น  บริเวณด้านบนของกาบใบ 

          กล้วยไม้ที่มีการเจริญเติบโตทางยอดนี้ได้แก่สกุลช้าง (Rhynchostylis) , สกุลแวนด้า (Vanda) , สกุลมอคคาร่า (Mokara) ,  สกุลเข็ม (Ascocentrum) , สกุลฟาแลนอปซิส (Phalaenopsis) , สกุลอะแรคนิส (Arachnis)  เป็นต้น

2) การเจริญเติบโตด้วยการแตกหน่อ  ลักษณะการเจริญเติบโตแบบนี้  ลำต้นจริงๆของกล้วยไม้จะนอนราบอยู่กับพื้นผิวดินหรือเครื่องปลูกซึ่งทางวิชาการเรียกว่า "เหง้า"  (Rhizome)   และมีส่วนของเหง้าเป็นข้อปล้อง  แต่ละข้อปล้องจะมี2 ตา  เพื่อเกิดเป็นหน่อใหญ่  เมื่อหน่อเจริญขึ้น  ก็จะเกิดเป็นลำลูกกล้วยเมื่อลำลูกกล้วยเจริญงอกงามสมบูรณ์ก็จะสร้างเหง้าต่อออกไปและเกิดลำลูกกล้วยใหม่เช่นนี้ไปเรื่อยๆ 

          การเกิดเหง้าใหม่  แตกเป็นลำลูกกล้วยเพิ่มขึ้นมา  ถ้าผู้เลี้ยงมีฝีมือดีก็จะเลี้ยงกล้วยไม้ได้เป็นกอใหญ่  และสมบูรณ์ออกดอกได้หลายลำลูกกล้วยทำให้ดูสวยงามมาก  ถ้านำเข้าประกวดก็จะได้รางวัลดีๆทีเดียว

       กล้วยไม้ที่มีการเจริญเติบโตด้วยการแตกหน่อนี้ได้แก่  พวกสกุลหวาย  ,  แคทลียา  ,  รองเท้านารี   , ออนซิเดียม  และอื่นๆอีกมาก

Visitors: 808,279