ปุ๋ย

ปุ๋ยเป็นคำเรียกแทนอาหารของพืช  ซึ่งมีแร่ธาตุหลายชนิด  ที่มีคุณค่าแก่การเติบโตของพืช  แบ่งเป็น2 จำพวกใหญ่ๆคือ

1) ปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยอินทรีย์  เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอยู่ในโลกตามธรรมชาติเช่นขี้หมูขี้วัวขี้ควาย  ใบไม้และหญ้าหมัก  ตลอดจนพืชและสัตว์ที่ตายทับถมเน่าเปื่อยผุพังไปแล้วนานๆ  ปุ๋ยแบบนี้มักนำไปใช้กับกล้วยไม้ประเภทที่มีระบบรากอยู่ในดิน  หรือแบบกึ่งดินกึ่งอากาศเช่นสกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum )  ,  สกุลไฟอัส (Phaius)หรือเอื้องพร้าว,  สกุลยูโลเฟีย (Eulophia) หรือหมูกลิ้ง,  สกุลสะแปโตกลอทติส (Spathoglottis)   และสกุลฮาเบนาเรีย (Habenaria)  เป็นต้น

2) ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยอนินทรีย์  ปุ๋ยแบบนี้ประกอบด้วยแร่ธาตุอาหาร3 ชนิดที่พืชต้องการมากที่สุดคือไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K) ซึ่งแร่ธาตุทั้ง3 ชนิดนี้ถือเป็นอาหารหลักที่ต้องใช้เป็นประจำและใช้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอาหารอื่นที่เป็นธาตุอาหารรองซึ่งกล้วยไม้และพืชต่างๆต้องการใช้เพียงจำนวนเล็กน้อยเพื่อเป็นการเสริมอาหารหลักให้มีประสิทธิภาพ   ซึ่งแร่ธาตุที่สำคัญและจำเป็นที่พืชขาดเสียมิได้เหล่านี้มี12 ชนิดคือ  ออกซิเจน, ไนโตรเจน, คาร์บอน, เหล็ก, กำมะถัน, แคลเซียม, แมงกานีส,ทองแดง,  สังกะสี, แมกนีเซียม, โมลิดินัม, และโบรอน   ใน12 ชนิดนี้มีอยู่3 ชนิดคือออกซิเจนไนโตรเจนและคาร์บอน  เป็นแร่ธาตุที่พืชได้ตามธรรมชาติ  จากบรรยากาศอยู่แล้ว

สำหรับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในบ้าน

ปุ๋ยกล้วยไม้  ที่ใช้กันโดยมากจะเป็นปุ๋ยเคมี  แบบเกล็ดละลายน้ำ  และปุ๋ยน้ำ  ที่สำคัญต้องดูที่สูตร

สูตรปุ๋ยที่ควรมีประจำติดบ้านคือ  สูตรเสมอเช่น21-21-21 และสูตรขั้นบันไดเช่น16-21-27 หรือ10-20-30

ปกติแล้วที่แนะนำคือใส่สลับกันทุก7-10 วัน

เช่นวันที่1 ใส่ปุ๋ยสูตร21-21-21 ,พอวันที่8 ให้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตร16-21-27 ,และพอถึงวันที่15 ก็กลับมาใช้สูตร21-21-21 สลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆ 

สิ่งสำคัญคือ  ต้องใส่ปุ๋ยให้สม่ำเสมอ  ใช้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะตามฉลาก  และใส่ปุ๋ยในช่วงเช้า  วันที่อากาศสดใสเพื่อการดูดซึมที่ดี 

 เพียง2 สูตรนี้  ก็ทำให้ต้นงามและเห็นดอกได้แล้ว แต่ถ้าท่านผู้เลี้ยงประสงค์จะให้สูตรอื่นๆ ก็ทำได้  

เพิ่มเติม  

แนะนำสูตรปุ๋ยตามฤดูกาล / ตามสภาพอากาศ

มีปุ๋ยที่แนะนำด้วยกันประมาณ 5  สูตรคือ 

 1.สูตรเสมอN-P-K เท่ากันเช่น20-20-20 ,21-21-21 เป็นต้น

  1. สูตรเร่งดอกเช่น15-30-15 สำหรับฉีดกระตุ้นตาดอกในไม้ที่หน่อสุดแล้ว
  2. สูตรขั้นบันไดได้แก่10-20-30 และ16-21-27 ช่วยด้านความแข็งแรงของลำต้นและการออกดอก  ในกรณีที่แสงน้อย

 4. สูตรตัวหน้าสูงเพิ่มความอวบของต้นไม้เช่น30-20-10

 5. สูตร6-20-30  กระตุ้นสำหรับไม้ที่เฟ้อใบจนเกินไป

สำหรับกล้วยไม้กระถางนิ้วอายุตั้งแต่2 สัปดาห์ - 6 เดือน 

  • โดยปกติแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ21-21-21 ในอัตรา50 กรัมต่อน้ำ  20 ลิตรพ่นทุกๆ7  วัน
  • ในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกมาก ให้ใช้สูตรเสมอสลับกับสูตร16-21-27  จะทำให้ไม้นิ้วแข็งแรงขึ้น
  • ในช่วงอากาศแห้งความชื้นในอากาศน้อยและฤดูหนาวให้ใช้สูตรเสมอสลับกับสูตร30-20-10 จะทำให้ไม้นิ้วอ้วนขึ้นใบเขียว

สำหรับกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่เป็นไม้สาวพร้อมออกดอกแนะนำการให้ปุ๋ยดังนี้

  • โดยปกติสำหรับทั่วไป  แนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ21-21-21 สลับกับสูตร16-21-27 ในอัตรา50 กรัมต่อน้ำ  20 ลิตรพ่นทุกๆ7  วัน  
  • ในจำพวกแคทลียาและหวายสามารถให้สูตร16-21-27  ทุกๆ7 วันได้เลยจะช่วยให้ออกดอกบ่อย  แต่ต้นจะไม่เขียวออกสีเขียวเหลืองๆหน่อย
  • ฤดูร้อนจัดเดือนเมษายน / ฤดูแล้ง ควรให้ปุ๋ยสูตรเสมอ21-21-21 สลับกับสูตรตัวหน้าสูงเช่น30-20-10 
  • ในช่วงฤดูฝน จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ21-21-21  สลับกับ16-21-27  เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของลำต้น   ถ้าต้นอ่อนแอมากก็สามารถใช่สูตร6-20-30 ประมาณเดือนละ1 ครั้ง 
  • ส่วนช่วงหมดฝน-ฤดูหนาวใช้สูตรเสมอ21-21-21 เป็นตัวยืน  สลับด้วย16-21-27 หรือ10-20-30  ถ้ากรณีที่มีลมหนาวมาแรงๆทำให้ใบเหลืองได้  ก็อาจใช้ปุ๋ยปลาช่วยได้บ้างครั้งคราว 

อาหารเสริมแนะนำ 

อาหารเสริมสำหรับกล้วยไม้ ตามชื่อบอกอยู่แล้วว่าให้เพื่อเสริม ดังนั้น จึงใช้บ้างเป็นครั้งคราว 

ที่แนะนำได้แก่ 

1. สารสกัดพวกสาหร่ายทะเล จะทำให้ ต้นอ้วนใบเขียวเงา ดอกมีสีสดดอกโตก้านช่อดี

2. อาหารเสริมรวม จะช่วยได้หลายด้าน อาทิ ช่วยการออกราก แตกหน่อ การแตกตาดอก เพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ

3. แคลเซียมโบรอน เพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ ทำให้ต้นไม้ต้านทานการกัดต่อยของแมลง

Visitors: 808,279