การขยายพันธุ์กล้วยไม้และเครื่องปลูกเลี้ยง

การขยายพันธุ์กล้วยไม้

จำแนกได้3 วิธีใหญ่ๆคือ

1) วิธีการแยกหน่อ (หั่นลำ) หรือตัดยอด

2) วิธีผสมพันธุ์มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้ผสมเมื่อการผสมพันธุ์สำเร็จก็จะเกิดเป็นฝักกล้วยไม้เมื่อได้อายุครบกำหนดก็สามารถนำเมล็ดไปเพาะได้ 

3) วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(โคลนนิ่ง)

ภาชนะและเครื่องปลูกกล้วยไม้

1) ภาชนะสำหรับใส่กล้วยไม้ที่จะต้องปลูก  ได้แก่กระถาง (ดินเผา / พลาสติก) , กระเช้าไม้สัก,ขอนไม้ ควรเลือกให้เหมาะกับพันธุ์กล้วยไม้ที่นำมาปลูกขนาดของภาชนะ  ใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับต้นกล้วยไม้ที่จะนำไปปลูก

2) เครื่องปลูกหมายถึงวัตถุต่างๆที่จะนำไปใส่ในภาชนะที่ใช้ปลูก  เพื่อช่วยให้กล้วยไม้ทรงตัวอยู่ได้  และเพื่อเก็บความชุ่มชื้น  ทั้งยังช่วยให้รากยึดเกาะ  หรือชอนไชไปตามช่องว่างของเครื่องปลูก  อันเป็นลักษณะของระบบรากกล้วยไม้ 

        เครื่องปลูก  มีหลากหลายเช่น  ออสมันด้า, กาบมะพร้าว, ใยมะพร้าว, อิฐ,ถ่าน, โฟม, หินภูเขาไฟเป็นต้นซึ่งแล้วแต่จะเลือกใช้ตามความประสงค์   แต่ที่นิยมในปัจจุบันซึ่งปลูกเพื่อการค้า  ได้แก่ถ่านกาบมะพร้าว และโฟม

ข้อสำคัญในการปลูกกล้วยไม้ประเภทแตกกอคืออย่าปลูกลึกจนเกินไปเพราะจะทำให้ตาใหม่ที่แตกต่อเสีย  หรือหน่อที่ออกมาไม่สามารถแทงพ้นขึ้นมาได้

Visitors: 808,285